Magazyn kontenerowy do składowania materiałów niebezpiecznych