Cobra System do zabezpieczania koron 8 t dynamiczny, 4 sztuki