Administrator danych i jego dane kontaktowe:

Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w z siedzibą w Suchym Lesie (ul. Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las) z którym można się skontaktować pod adresem e-mail sklep@grube.pl

Cel przetwarzania danych:

  • w celu prawidłowego wykonania usługi – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
  • w celu dochodzenia roszczeń – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
  • w celach archiwizacyjnych – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu W Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
  • w celu reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o, podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji
  • prawnie uzasadnionego interesu Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o, jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),

Okres przechowywania danych:

Twoje dane podane w formularzu danych zamawiającego będą przechowywane przez okres 13 lat od ich udostępnienia. Przestaniemy jednak wcześniej przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

Ma Pani/Pan prawo:

  • dostępu do podanych z korzystaniem z usługi danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o, przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania usługi lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o.o,

Prawo do cofnięcia zgody:

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@grube.pl lub listownie na adres: Narzędzia dla leśnictwa GRUBE sp. z o.o. z siedzibą ul. Obornicka 14a, 62-002 SUCHY LAS

Wymogi podania danych:

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE Sp. z o. o, w tym profilowaniu.