Wywabiacz plam Distein

26,00 

Wywabiacz świeżych plam z farby do znakowania drzew i drewna.
Opakowanie w sprayu.
Pojemność 150 ml.

Numer katalogowy Grube: 34-087

Wysyłka 1-3 dni roboczych

Opis

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik jest pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może powodować senność lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Dodatkowe informacje

Marka

Distein