Koszyk

Korono-Przewodnik dla polujących

Działanie wirusa koronowego (Covid-19) wpływa globalnie na całą populację ludzką i poważnie ogranicza jej zachowania. W ramach procesu powstrzymywania pandemii jesteśmy obecnie poprzez rozporządzenia władz zatrzymywani w domach i proszeni o poważne ograniczenie i wręcz zamrożenie naszego życia publicznego i społecznego. Hasło „Zostań w domu i ratuj zdrowie i życie” znają już wszyscy.

poradnik koronawirus

Jednak szczególnie myśliwi stykają się z dylematem

W jaki sposób myśliwy powinien wykonywać wszystkie swoje działania łowieckie, w tym zadania ochronne i asekuracyjne (ASF), i być jednocześnie zgodnym z obowiązującymi obostrzeniami i nie narażać swoich bliźnich?

PZŁ – Polski Związek Łowiecki ostrzega przed zaprzestaniem polowań w następstwie kryzysu związanym z koranawirusem. Zgodnie z analizami, nie tylko koronawirus ma być powstrzymany, ale także afrykański pomór świń, którego ryzyko rozprzestrzeniania wciąż jest bardzo wysokie w Polsce. Będzie to możliwe tylko przy aktywnym i ciągłym polowaniu na dziki.

W tym okresie nie możemy również oczekiwać, że rolnicy będą cierpieć dodatkowo z powodu rosnących szkód na polach i zmniejszonych przez to zbiorów. W takim przypadku bardzo ważna jest również regulacja populacji na danym obszarze rolnym.
Ponadto myśliwy odgrywa ważną rolę we współpracy z policją i strażą leśną przy poszukiwaniu z wykorzystaniem psa rannych w wyniku wypadków drogowych zwierząt, co jest przecież koniecznością ze względu na dobrostan zwierząt.

Ponadto na myśliwych spoczywa również prawny obowiązek dbania o zdrową i bogatą w gatunki populację zwierzyny dzikiej.
Rodzi to teraz pytania dla wielu myśliwych na temat prawidłowego postępowania w czasach Covid-19.

Z tego powodu stworzyliśmy mały poradnik dla myśliwych

Zasadniczo las, pole i łąka nie są miejscami publicznymi licznie odwiedzanymi, dlatego wyjścia w łowisko i polowania są możliwe bez obaw o narażanie się na restrykcje.

 1. Zasada „zachowania dystansu społecznego” ma sens (według Instytutu Roberta Kocha) i powinna być przestrzegana również podczas polowania. W związku z tym prosimy myśliwych o powstrzymanie się od wspólnych zasiadek na zwyżkach i ambonach, polowań w towarzystwie, zabierania ze sobą gości na polowania i generalnie wspólnych wypraw do łowiska (z wyjątkiem osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym) w tym niespokojnym czasie. W tym okresie należy również unikać spotkań i zebrań w „Hubertówkach” , ćwiczeń zespołów sygnalistów i innych podobnych spotkań.
 2. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) namawia na ekstremalne przestrzeganie środków higieny. Dlatego zalecamy noszenie jednorazowych rękawiczek lub mycie i dezynfekcję rąk przed i po wejściu na wszelkie urządzenia łowieckie. W tym kontekście zalecamy również mycie i dezynfekcję rąk przed obsługą przedmiotów takich jak lornetki, broń i nóż. Używamy je przecież w bezpośrednim kontakcie z oczami, ustami i nosem.
 3. W tym czasie należy planować wyjścia w łowisko tak, by nie spotykać innych myśliwych. Szczególnie dokładnie warto opisywać w książce polowań teren, na którym będziemy polować.W tej kwestii dla uzyskania pełnej pewności i potwierdzenia Polski Związek Łowiecki wystąpił 24 marca do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zajęcie stanowiska w dwóch kwestiach związanych z działalnością myśliwych
  • Czy ograniczenia dotyczą także osób uczestniczących w odstrzale sanitarnym dzików?
  • Czy zapowiadanym zakazem objęte jest także przemieszczanie się myśliwych związane z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych?

Aktualne stanowisko rządu : Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw RP, Warszawa, dnia 1 kwietnia 2020 r., Poz. 577
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) wprowadza się następujące zmiany:
1) „wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”

Bieżące informacje można też śledzić na stronie PZŁ Aktualności

Możliwa jest także nadal bezpośrednia dystrybucja dziczyzny. Jednak mamy następujące wskazówki i zalecenia

 1. Zamieść informację przypominającą swoim klientom o właściwej odległości od innych i przestrzeganiu zasad higieny rąk.
 2. Jeśli to możliwe, udostępnij własny środek dezynfekujący i mydło.
 3. Lady kasowe i klamki do pomieszczeń powinny być czyszczone i dezynfekowane dokładniej i częściej.

Nie możesz w tym okresie kontynuować normalnie pracy, studiów czy innych stałych obowiązków, i teraz masz dużo więcej wolnego czasu, który chciałbyś rozsądnie wykorzystać?

 1. Na spacer z psem wychodź z workiem na odpady i po prostu zbieraj śmieci. #‎myśliwisprzątają‬
 2. Skontaktuj się z rolnikami w Twojej okolicy i zapytaj, kiedy planują wykaszać łąki. Dzięki temu możesz przeszukiwać łąki z psem (na otoku) i w odpowiednim momencie przed koszeniem wypłaszać sarny i zające.
 3. Ponieważ przewiduje się, że pracownicy sezonowi z np. Ukrainy nie dotrą z powodu kryzysu COVID-19, wielu rolników będzie desperacko poszukiwać lokalnych pracowników do pomocy przy zbiorach warzyw i owoców. Wystarczy zadzwonić do lokalnego rolnika i zapytać, jak możesz go wesprzeć.
poradnik koronawirus

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik odpowiedział Wam na kilka pytań dotyczących bieżącej działalności łowieckiej i sposobu spędzania czasu w rewirze.