Dodane do koszyka.

Siekiery należy przechowywać w miejscu suchym, ale nie na tyle suchym lub ciepłym, aby istniało ryzyko wyschnięcia i skurczenia się trzonka w głowicy siekiery. Dopilnuj, aby przy zakładaniu osłony na siekierę, ani osłona, ani ostrze nie były mokre. Przed odstawieniem siekiery na dłuższy czas posmaruj najlepiej ostrze odrobiną tłuszczu lub oleju. Siekiery, które nie są olejone mogą rdzewieć!
Siekiery przeznaczone są do rąbania lub ciosania! Tylko siekieromłot ma obuch wystarczająco mocny, aby nadawał się do uderzania. Nigdy nie używaj innych siekier w roli młota ani klina. Zbyt mocne uderzenie w obuch lub obuchem może spowodować deformację lub pęknięcie ucha siekiery.

Jak szlifować siekierę?
Ostrze szlifuje się w kliku etapach, w zależności od stopnia zużycia siekiery:
1. Duże nacięcia i inne uszkodzenia można zeszlifować tarczą szmerglową, ale pamiętaj aby nie dopuścić do nadmiernego rozgrzania stali, ponieważ spowodowałoby to utratę jej twardości. Dlatego często chłodź! Najprostszą metodą jest użycie drobnego, płaskiego pilnika. Dopilnuj, aby zachować oryginalny kształt ostrza. Szlifuj pilnikiem/poleruj w równym stopniu po obu stronach ostrza i na jego całej długości. jeżeli powierzchnia szlifu ma być płaska, to cała szlifowana powierzchnia ostrza ma przylegać do tarczy szmerglowej lub pilnika.
2. Mokra tarcza szlifierska lub mokra osełka pozwala zeszlifować drobniejsze uszkodzenia oraz ślady normalnego zużycia i nadać ostrzu podstawową ostrość. Pamiętaj o zachowaniu kształtu ostrza. W przypadku siekiery z prostym szlifem ostrza: przyłóż całą powierzchnię szlifu do kamienia. Przy szlifowaniu na kamieniu obrotowym: najpierw przyłóż tylną krawędź szlifu ostrza, a następnie opuść ostrze tak, aby przylegało całą powierzchnią szlifu do kamienia. To czy szlifować przeciwnie z kierunkiem obrotów, czy zgodnie z nim, to już „kwestia smaku”.
3. Ostrzenie końcowe ma na celu usunięcie drobnych nierówności ostrza i rys. Do ostrzenia końcowego potrzebna jest najpierw szorstka, a następnie gładka osełka. nawilż osełkę wodą lub naoliw ją. Przesuwaj osełkę ruchem obrotowym wzdłuż ostrza. Obracaj siekierę często i ostrz po obu stronach, wtedy odpadną także opiłki. Wycieraj osełkę od czasu do czasu, aby usunąć pozostałe na niej opiłki i uniknąć uszkodzenia ostrza. Jeżeli chce się dla jakiegoś specjalnego celu uzyskać szczególnie ostre ostrze, to po jego obróbce osełką można je jeszcze naostrzyć na skórzanym pasku.